Vinkki 03

SEKOITTAJAN VAIHTAMINEN

Nykyaikaiset sekoittajat ovat hyvin toimintavarmoja ja luotettavia. Uudehkoa sekoittajaa ei kannata vaihtaa, mikäli sen mahdolliset toimintahäiriöt on poistettavissa huoltotoimenpitein.

Vanhempi sekoittaja – erityisesti vanhanmalliset kaksiotesekottajat – kannattaa vaihtaa jo veden säästämiseksikin. Vaihtamisen voi suorittaa itsekin erityisesti rakennuksissa, joissa on oma tai erillinen vesihuolto.

Pesuallassekoittaja:

 1. Sulje sekä kylmän että lämpimän veden tulo joko sekoittajan tuloputkissa olevista kuulasulkuventtiileistä tai pääventtiilistä ja varmista, että vettä ei hanasta tule.
 2. Mikäli vanhan sekoittajan tuloputkissa ei ole valmiina kuulasulkuventtiilejä, olisi sellaiset hyvä tässä yhteydessä asentaa.
 3. Avaa liittimien hananpuoleiset mutterit mieluiten kiintoavaimella. Avatessasi pidä jakoavaimella liittimen/venttiilin runkoa paikallaan. Varo vahingoittamasta venttiilin kromausta.
 4. Avaa hanan lukitusmutteri (suuri mutteri pesualtaan alapuolella) avaamalla ensin sen lukitusmutteri(t).
 5. Taivuta hanan liitosputket suoriksi, purista yhteen ja pujota hana pois pesualtaan reijästä.
 6. Pujota hanan kumi- tai muovitiiviste hanan alaosaan ja pane hana liitosputket edellä asennusaukkoon.
 7. Asenna altapäin tiiviste, aluslevy ja kiinnitysmutteri. Älä kiristä mutteria vielä.
 8. Taivuta liitosputket siististi siten, että ne menevät suoraan liittimiin. Merkitse liitosputkiin katkaisukohdat – esimerkiksi tussilla – n. 10 mm liittimen yläreunan alapuolelle (liitin- ja asennusvara).
 9. Katkaise liitosputket esimerkiksi hienohampaisella rautasahalla. Siisti/puhdista katkaisujälki. Tarkista, että liitosputket ovat oikean mittaiset.
 10. Liitä liitinputket liittimiin pujottamalla ensin kiristysmutteri putkeen liittimen kiristyshelmi paikoilleen ja putki liittimeen (pohjaan saakka). Kierrä kiinnitysmutteri sormin kiinni ja sen jälkeen 1 1/2 kierrosta avaimella tukien liittimestä jakoavaimella.
 11. Kiristä hanan kiinnitysmutteri.
 12. Avaa kuulasulkuventtiilit ja kokeile hanan toiminta. Hanan virtaama ja veden maksimi lämpötila kannattaa säätää samassa  yhteydessä.

Seinäsekoittaja:

 1. Sulje sekä kylmän että lämpimän veden tulo joko sekoittajan hanakulmissa peitelaipan alla olevista kuulasulkuventtiileistä tai pääventtiilistä ja varmista, että vettä ei hanasta tule.
 2. Ruuvaa kuulasulkuventtiilin hananpuoleiset kiinnitysmutterit auki.
 3. Mikäli uusi hana sopii entiseen sovitukseen, kiinnitetään se samalla lailla kuin vanha poistettiin, mutta päinvastaisessa järjestyksessä.
 4. Mikäli epäkeskoliittimet venttiileineen joudutaan vaihtamaan, tulee veden tulo katkaista ensin linja-/pääventtiilistä, ennen kuin vaihtoon ryhdytään.
 5. Kierrä vanhat epäkeskoliittimet pois. Ennen uusien kiertämistä kiinni, kierrä niiden kierteisiin joko tarkoitukseen tarkoitettua kierreteippiä tai hamppua tiivistettynä putkikitillä.
 6. Asenna myös peitelaipat ja sitten uusi sekoittaja