Vinkki 02

ISTUKKAVENTTIILIN TIIVISTEEN VAIHTO

Istukkaventtiilihanoja käytetään vielä monin paikoin. Niitä on myös vanhemmissa asennuksissa. Mikäli tällainen hana alkaa vuotaa, kannattaa vanhojen hanojen kyseessä ollessa harkita hanan korvaamista uudella. Tiivisteen vaihtaminen on kuitenkin suhteellisen yksinkertainen toimenpide:

  1. Tarkista, vuotaako hana karan juuresta, venttiilipesän tulpan kohdalta vaiko  juoksuputkesta eli istukasta. Vesivuoto voi loppua karan kiinnitysmutteria  kiristämällä.
  2. Sulje vedentulo esimerkiksi pääventtiilistä. Tyhjennä putki vedestä ja tarkista, ettei lisää vettä tule, avaamalla hana.
  3. Avaa venttiilin yläosa jakoavaimella istukan juuresta (kierrä päältä katsottuna vastapäivään).
  4. Tarkista ja tarvittaessa vaihda tiiviste.
  5. Avaa venttiilipesän tulppa (Tue hanaa kädelläsi vääntäessäsi, jottei hanan kiinnitys vaurioituisi)
  6. Ota venttiililautanen pois paikaltaan ja tarkista istukkatiivisteen kunto. Vaihda se tarvittaessa irroittamalla venttiililautasen pohjassa oleva ruuvi.
  7. Puhdista kartio tai laippa huolella.
  8. Mikäli hana on kovin huonokuntoinen, kannattaa se vaihtaa. Runsas kalkki on poistettavissa jyrsimällä se istukkajyrsimellä.
  9. Kokoa hana päinvastaisessa järjestyksessä.