Urakkasopimus

[sixcol_one] [/sixcol_one] [sixcol_four]

On saatavana valmiita sopimuskaavakkeita esimerkiksi Rakennuskeskuksista; ”Yleiset pienurakan sopimusehdot”

Urakkasopimuksessa voi viitata yleisiin laatuvaatimuksiin

 • mikä on urakan kohde ja mitä urakka pitää sisällään (määrittele tarkkaan)
 • kuka antaa urakan
 • kuka on urakoitsija
 • urakan tarkka määrittely eli ns. urakkarajat
 • piirustukset
 • kalusteluettelo (jos ei kuulu urakoitsijan hankintaan, hyvä kertoa kuitenkin tiedoksi ja asennusta varten)
 • työluettelo, työvaiheet
 • miten sovitaan muutoksista (työ, aikataulu, vaikutus hintaan, päättäjät)
 • aikataulu ja viivästysseuraamukset
 • aikataulu, viivästyssakko
 • ylivoimaisen esteen määrittely
 • työnjako eli mitä eri osapuolten tulee tehdä. Periaatteena tulisi olla, että molempien on myötävaikutettava urakan ripeään ja onnistuneeseen suorittamiseen
 • tarkastuspöytäkirja ja käytön opastus
 • työmaakäyttäytyminen; siivous, tavaroiden ja työkalujen säilytys, työskentelyajat, työn teettäjän pitäminen tietoisena työntekijöiden työvaiheista ja aikatauluista, ovien avaaminen ja avaimet, tupakointi sisätiloissa
 • työnaikainen siisteys ja järjestys
 • ohjeita remontin ajaksi
 • urakkahinta sekä valuutta (euro) ja arvonlisäveron osuus siinä, maksuaikataulu
 • maksupostit, tarkastukset ja työn vastaanotto
 • todistus ennakkoverorekisteristä (jos urakoitsija ei kuulu ennakkoverorekisteriin, on työn teettäjän suoritettava ennakonpidätys ja sotu-maksut)
 • takuuaika ja takuun kattavuus, takuuaikainen vakuus tai viimeisen erän maksaminen vasta takuuajan ja hyväksytyn takuutarkastuksen jälkeen
 • takuu, takuuajan takuumaksu
 • vastuut, vakuutukset
 • todettava, että urakoitsijalla on vastuuvakuutus
 • rakenne- ja LVIS-piirustusten ajan tasalle piirtäminen
 • muutokset, lisätyöt
 • ”Muutoin yleisten pienurakkasopimusten mukaisesti”
 • sopimuksen allekirjoitus

Yksityishenkilö työnantajana:

 • jos urakoitsija hoitaa itse ennakkoverojen ja SoTu-maksujen maksun, tulee hänellä olla antaa laskunyhteydessä todistus kuulumisesta ennakkoverorekisteriin. Vaadi todistus, sillä muutoin voit joutua maksamaan työntekijän palkkion päälle palkasta aiheutuvat verot, työntekijämaksut jne – ehkä jopa korotettuina
 • jos urakoitsija ei ole ennakkoverorekisterissä, tulee työn teettäjän maksaa ennakkovero-, SoTu- ja muut työnantajamaksut. Työn teettäjällä olisi gyvä olla myös vakuutus työntekijän tapaturman vuoksi

[/sixcol_four] [sixcol_one_last] [/sixcol_one_last]