Työtapaselostus

[sixcol_one] [/sixcol_one] [sixcol_four]

 

Urakkatarjousta pyydettäessä ja ainakin ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista (teethän aina kirjallisen sopimuksen, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat) on urakoitsijalle esitettävä, miten työt haluaa tehdyiksi.

Jos itsellä ei ole tuntemusta tai erityisiä toiveita eri työvaiheiden suorittamisesta, kannattaa urakkasopimukseen laittaa maininta: ”Työtavoissa ja materiaaleissa tulee noudattaa voimassa olevia määräyksiä ja Rakennusten Yleisiä Laatuvaatimuksia.”

Jos työ on iso ja/tai pelkäät laadun puolesta, palkkaa urakalle ammattimainen työn valvoja. Tällaisena toimivat yleensä tähän erikoistuneet rakennusinsinöörit, -mestarit tai -suunnittelijat.

[/sixcol_four] [sixcol_one_last] [/sixcol_one_last]