Määräyksiä

[sixcol_one] [/sixcol_one] [sixcol_four]

 

Vanhentunutta tekstiä – uusinnassa

 

Määräyksiä

Rakennuslaki on ylin Suomessa rakentamista ohjaava säädöstö.

Käytännön rakennustoimintaa ohjaa Suomen Rakentamismääräyskokoelma ja kosteiden tilojen rakentamista sen osa C2 (Kosteus, määräykset ja ohjeet), mikä tuli voimaan tämän vuoden alusta.

Varsinaisten määräysten lisäksi remontoijan ja rakentajan olisi hyödyllistä tuntea Rakentamisen Yleiset Laatuvaatimukset (RYL) varsinkin sisärakentamisen osalta sekä Rakennusinsinööriliiton veden ja kosteudeneristysohjeet (RIL 107)

Vuoden 2000 alusta voimaan astunut uusi rakennuslaki tiukentaa remonttien luvan varaisuutta. Esimerkiksi maininta ”…jos vaikuttaa tilan terveellisyyteen” tulkitaan monessa kunnassa, että kylpyhuoneen remontti on luvan varainen toimenpide eli siihen on haettava lupa ja sitä kohdellaan vastaavasti.

Tyyppihyväksyntä; Useimmille laitteille, tarvikkeille ja menetelmille on Suomessa(kin) olemassa tyyppihyväksyntämenettely. Tyyppihyväksytyt tarvikkeet, kalusteet ja menetelmät on tutkittu ja tutkimusten perusteella hyväksytty ja ympäristöministeriö on myöntanyt niille tyyppihyväksynnän. Tyyppihyväksyttyjen tuotteitten ja menetelmien laatua valvotaan jatkuvasti ja ne ovatkin ohjeiden mukaisesti käytettyinä ja kytkettyinä luotettavia valintoja. Viranomaiset voivat hyväksyä myös tyyppihyväksymättömiä tuotteita ja menetelmiä, mutta niistä on sovittava tarkastusviranomaisten kanssa tapauskohtaisesti erikseen.

Tarkista ennen urakasta päättämistä, miten kuntasi rakennusvalvonta suhtautuu kylpyhuoneremonttiin. Remontista on aina keskusteltava ja tiedotettava taloyhtiön isännöitsijälle.

 

Eräitä poimintoja:

Vesieristyksen tulee olla saumoineen, läpivientien tiivistyksineen ja epäjatkuvuuskohtineen täysin vesitiivis.

Rakenteet ja LVI-järjestelmät on tehtävä siten, ettei vesihöyry tai vesi pääse haitallisesti tunkeutumaan rakenteisiin.

Pinnaltaan kastuvien rakenteiden on kestettävä veden vaikutus. Haitallisen valuvan veden pääsy rakenteisiin on estettävä.

Mahdollisen vesivahingon ja sen aikaiseen havaitsemisen (putkivuoto tms) tulee varautua niin, että rakenteilla ohjataan vuoto näkyville ja estetään sen huomaamaton ja haitallinen tunkeutuminen rakenteisiin. Laitteiden, joihin liittyy vesivahingon riski, tulee olla helposti tarkastettavissa ja korjattavissa.

Kosteita tai kastuneita rakennusaineita ei tule käyttää tai niiden on annettava kuivua hyvin, ennen kuin ne peitetään huonommin kosteutta läpäisevillä aineilla.

Vedelle alttiina oleviin rakenteisiin on käytettävä tähän tarkoitukseen tarkoitettuja ja tarvittaessa kulutusta kestäviä rakennustarvikkeita ja pintamateriaaleja.

Märkätilojen rakenteet ja vedenpoisto on suunniteltava siten, ettei vettä pääse valumaan tai siirtymään ympäröiviin rakenteisiin tai huonetiloihin.

Märkätilan lattiapäällysteen ja seinäpinnoitteen on toimittava vedeneristyksenä tai lattiapäällysteen alle ja seinäpinnoitteen taakse on erikseen tehtävä vesieristys. (Huom! Laatoitus ei toimi vesieristyksenä)

Vedeneristyksen tulee olla riittävän sitkeän, jotta saumoineen kestää rakennustyön aikaiset rasitukset ja käytön aikaisen alustan liikkeen.

lattian vesieristyksen on yletyttävä riittävän korkealle seinällä ja muodostettava tiiviin liitoksen seinän vesieristyksen kanssa siten, ettei vettä tai vesihöyryä pääse rakenteisiin.

Lattian kaltevuuden on oltava sellaisen, että vesi valuu esteettä lattiakaivoon. Vedeneristyksen ja lattiakaivon liitoksen tulee olla niin tiivis, että vesi ei pääse vedeneristyksen alapuolisiin rakenteisiin, vaikka veden pinta nousisikin liitoksen yläpuolelle.

Märkätilojen ilmanvaihdon on oltava riittävä poistamaan syntyvä kosteus.

[/sixcol_four] [sixcol_one_last] [/sixcol_one_last]