Kylpyhuone huoltotilana

[sixcol_one] [/sixcol_one] [sixcol_four]

Kodin huoltotila

Pyykinpesukoneen sijoittaminen

 • Pyykinpesukonetta ei pitäisi sijoittaa kylpyhuoneeseen tai suihkutilaan, sillä kosteus ei tee sille hyvää.
 • Pyykinpesukoneen käyttöä helpottavat lisäksi kiinteä vesi- (sululla) ja viemäriliitäntä sekä lähellä oleva, maadoitettu pistorasia.
 • Jos kone on tilanpuutteen vuoksi sijoitettava kosteaan tilaan, on erityisesti huolehdittava tilan tuuletuksesta siten että ilman suhteellinen kosteus ei nouse liian suureksi eikä vettä roisku koneen päälle.
 • Pesukoneen alustan tulee olla suora
 • Koneen lähelle tulisi sijoittaa likapyykin ja pesuaineiden sekä ehkä myös puhtaan, käsittelemättömän pyykin säilytystilat. Samoin on varattava tilaa pyykin kuivaamiseen – ja kaikki siten että henkilökohtaisen hygienian hoitaminen ei vaikeudu.
 • tilassa, johon pesukone sijoitetaan, tulisi olla lattiakaivo vesivaurion välttämiseksi
 • Teräspesuallas pyykin käsipesuun ja erilaisiin muihin kodin puhdistustöihin, jos tila antaa myöten.

Pyykin kuivaaminen

 • Pyykin kuivumisen tulisi tapahtua erillisessä, siihen varatussa tilassa. Jos se ei ole mahdollista, on huolehdittava kuivaamisen aikana siitä, että kosteus ei nouse liian korkeaksi ja että kuivuminen tapahtuu nopeasti. Pyykin kuivumisnopeuteen vaikuttavat pyykin märkyys, tilan lämpötila ja tuuletus.
 • Kun pyykinkuivaus on tilaongelma, kannattaa harkita kuivauskaapin tai -rummun hankkimista. Tällöin on kuitenkin huolehdittava kostean ilman poistamisesta ao. laitteen ohjeiden mukaisesti.
 • Kerrostaloasunnoissa olisi parasta käyttää talon pyykinpesu- ja kuivaustiloja, jos sellaiset on käytettävissä.

Pesukoneen vaatimat liitännät

 • pesukone tarvitsee erillisellä venttiilillä varustetun tulovesiliitännän. Liitännässä on hyvä olla (ainakin vanhemmat pesukoneet) takaisinimusuoja estämään pesuveden palaamisen verkostoon esimerkiksi verkostokorjausten yhteydessä.
 • Tulovesiliitäntä tule voida sulkea helposti muiden vesikalusteiden käyttöä häiritsemättä. Yleisin liitäntä on erillinen pesukoneventtiili seinässä. Myös pesualtaan liitäntäputkista on erotettavissa haara pesukonetta varten. Kätevin tapa on tällöinkin käyttää seinäventtiiliä, johon putki liitetään. Muutkin liitäntätavat ovat mahdollisia, mutta turvallisuus ja käyttömukavuus tulee ottaa huomioon. Itse tehtyjen viritysten aiheuttamia vahinkoja ei vakuutusyhtiöt ole aina velvollisia korvaamaan. Vettä pesukoneelle ei saa ottaa hanan nokasta tai juoksuputkesta, sillä nämä eivät kestä mahdollisia paineiskuja ja voivat rikkoutua.
 • Kylmän veden pesukoneventtiilille voi ottaa myös WC:n tulovesijohdosta haaroittamalla
 • Pesukoneesta poistuva pesuvesi, poistovesi on usein johdettu kylpyammeeseen tai WC-istuimeen. Voimakas pesuaine poistovedessä voi kuitenkin vahingoittaa ammeen tai ”pöntön” pintaa sekä estää niiden käytön pyykinpesun aikana.
 • poistovesi voidaan johtaa pesualtaan viemäriin ennen vesilukkoa asennettavaan liitososaan, johon poistoletku kiristetään letkukiristimellä.
 • poistovedelle on uudemmissa asunnoissa erillinen poistoventtiili, josta poistovesi johdetaan viemäriin putkea pitkin seinän sisässä. Poistoventtiili ja putki voidaan asentaa myös jälkikäteen ja johtaa lattiakaivoon joko lattian pinnalla esimerkiksi kylpyammeen tai kaapistojen alla. Mikäli putki johdetaan lattiakaivoon seinän ja lattian sisässä, liitännöissä ja niiden tiiviydessä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta vesivuotojen välttämiseksi.
 • älä yhdistä altaiden, pesukoneen tms viemäreitä ennen lattiakaivoa, jotta likavesi ei siirtyisi koneesta toiseen, pesualtaasta suihkualtaaseen

Aputilojen tarve

 • puhtaan pyykin käsittely

[/sixcol_four] [sixcol_one_last] [/sixcol_one_last]