Kosteudesta kylpyhuoneessa

[sixcol_one] [/sixcol_one] [sixcol_four]

Vanhaa tietoa – sivu tarkistuksessa

 

Kosteutta synnyttävät suihku, kylpy ja muu peseytyminen, pyykin kuivatus. Kylpyhuoneessa on liian kosteata, jos seinäpinnat, peili ja kalusteiden pinnat kostuvat tai huurtuvat. Kostea kylpyhuone haisee tunkkaiselle ja pyyhkeet ynnä muut tekstiilit haisevat tunkkaisilta jo vuorokaudessa parissa. Suihkun ja pyykinkuivatuksen kosteusvaikutus voi kestää useita tunteja ilmanvaihdosta riippuen. Kosteutta voi pienentää oleellisesti hyvällä ilmanvaihdolla tai kuivauslaitteella.

Kosteusongelmia on pääsääntöisesti kahta tyyppiä; homeongelmat ja lahovauriot. Lisäksi tulevat hajuhaitat, tunkkaisuus, nihkeys yms. Kosteusongelmat ovat yhtä yleisiä kivitaloissa kuin puutaloissakin. Rakenne ja sen toteutus, ilmanvaihto yms ratkaisevat.

Märkätilan vahinkoriskiä pienentävä käyttö:

Kosteus- ja homeongelmat voivat johtua vesivuodosta tai -vahingosta, puutteellisista tai rikkoutuneista vesieristyksistä, huolimattomasta tilan käytöstä, vauriosta, tms. Tässä joitakin ajatuksia siitä, miten sinä voit omalta osaltasi pienetää vahingon riskiä:

 • kuivaa lattialla ja seinillä olevat vesiroiskeet heti
 • tarkista kylpyhuoneen pinnat silmämääräisesti useita kertoja vuodessa
 • mikäli kylpyhuoneen ilmanvaihtoa voidaan säätä, säädä ilmavaihto isommalle suihkun kylvyn yms ajaksi ja hieman sen jälkeen
 • tarkista ja puhdista ilmanvaihtoventtiilit 1-2 kertaa vuodessa
 • pyri välttämään pyykinkuivausta asuintiloissa, Jos kuitenkin niin on tehtävä, lisää ilmanvaihtoa ja lämmitystä kuivumisen nopeuttamiseksi
 • puhdista lattiakaivot ja altaiden vesilukot riittävän usein
 • tarkkaile vuotoja; vesikalusteissa, pesukoneessa ja sen letkuissa
 • pidä pyykin- ja astianpesukoneiden vesiventtiilit suljettuina, kun et käytä koneita. Älä anna koneiden käydä yksin kotona
 • mikäli sinulla on sauna, jätä saunan ovi kylpemisen jälkeen auki ja kiuas hetkeksi vielä päälle, niin lämpö kuivaa kummasti paukkoja
 • ikkunallisessa kylpyhuoneessa tuuleta ikkunasta suihkun ja pyykin kosteudet pois
 • pyri ajoittamaan suihkut, kylvyt ja pyykinkuivaus niiksi kellonajoiksi, kun talopuhallin on suuremmalla ilmanvaihdolla
 • nosta huoneen lämpötilaa, jos se on mahdollista, mikäli kosteus ei tahdo poistua

Ympäristöministeriö julkaissut ”Kosteus rakentamisessa” oppaan.

Rakenteiden ja rakennusten kosteustekniikka on osaamisalue, jossa korostuu ammattitaidon lisäksi ammattietiikka. Vuoden alussa astui voimaan rakentamismääräyskokoelman osa C2 Kosteus määräykset ja ohjeet. Uusissa määräyksissä tavoitellaan olemassa olevan tiedon jsekä hyvän rakentamistavan mukaisen toimintamallin saamista käytäntöön entistä paremmin.

Opas seuraa luku luvulta määräysten sisältöä ja antaa käytännön ohjeita määräysten toteuttamisessa. Määräykset koskevat ensisijaisesti uudisrakennuksia, mutta ne ovat hyvin sovellettavissa myös saneerauskohteisiin.

Opasta myy Rakennustieto Oy.

[/sixcol_four] [sixcol_one_last] [/sixcol_one_last]