Jätevesien viemäröinti haja-asutusalueella

Eri vaihtoehtoja veden viemäröimiseksi
 • ellei kysymyksessä ole tilapäinen käyttö ja puhdas vesi, ei viemärivesiä saa laskea suoraan maahan
 •  yleensä saostus-imeytys-järjestelmä soveltuu rakennuksiin, jotka sijaitsevat kaukana järvi- ja pohjavesialueilta, lähellä järviä tulee WC-jätevedet viemäröidä erikseen umpinaiseen lokasäiliöön ja pohjavesialueilla kaikki jätevedet umpinaiseen lokasäiliöön. Tarkemmat ohjeet ja neuvot – jopa määräykset – saat kuntasi terveys-, rakennus- ja ympäristöviranomaisilta. Jätevesien käsittelystä on usein mainittu myös rakennuskaavassa.
 •  jäte- ja sadevesikaivot on asennettava siten, että ne eivät voi jäätyä; riittävän syvälle tai hyvin eristäen
 • sijoita jätevesikaivot siten, että loka-auto pääsee ne tyhjentämään (alle 10 m, jatkoletkulla jopa 20 metriä)
 •  lokakaivot on ankkuroitava maahan, jotta sadevesi, mahdollisesti nouseva pohjavesi tms ei nosta sitä ylös maasta.

Imeytys paikalla tehtyyn kaivoon

 • alkeellisin tapa on kaivaa kuoppa ja täyttää se kivillä tai karkealla sepelillä ja johtaa pesuvedet kuoppaan. Sen ideana on kerätä vedet kuoppaan ja antaa niille aikaa imeytyä maahan. Maan tulee olla vettä imevää ainesta
 • hallittavamman kaivon saa tekemällä sen kaivonrenkaista. Ei umpipohjaa. Pohjalle kiviä tai karkeata sepeliä veden imeyttämiseksi maahan. Maan tulee olla vettä imevää ainesta. sepeliin jää (laskeutuu) kiintoaineita (saippuaa tms), jonka voi poistaa esimerkiksi vaihtamalla ajoittain sepelit uuteen – varmistaa kaivon toimivuuden.
 • kaivon voi varmistaa ylivuotoputkella ja toiset tekevät jopa kaksi kaivoa perättäin.
 • HUOM ! tällaista kaivoa ei saa käyttää likaisille viemärivesille

Imeytyskaivo (saunakaivo)

 • tehdasvalmisteinen muovikaivo saunan pesuvesille ja vastaaville. Kaivo 399 – 400 litran pallomainen säiliö, jossa seinillä reikiä veden imeyttämiseksi maahan. Säiliön ulkopuolisen täytön on oltava hyvin vettä imevää ainesta.
 • säiliön pohjaosa on jätetty ilman reikiä, jotta se toimisi sakkakuppina
 • reiät ovat sen verran pieniä, että ne tukkeutuvat, jos vedessä on keittiön jätevesiä (rasva, maitotuotteet) tai muita isompia epäpuhtauksia
 • säiliössä on valmiina myös liitäntä joko tuuletukselle tai imeytysputkille, jonka voi johtaa vettä imevän maa-aineksen läpi esimerkiksi avo-ojaan

Saostuskaivo ja imeytyskenttä

(vettä hyvin läpäisevät maa-ainekset kuten esim. hiekka ja sora)

 •  tämä järjestelmä on tarkoitettu jopa omakotitaloille
 • saostussäiliö on kolmeosainen, jotta kiintoaineet saadaan saostumaan ja vain nesteet etenevät imeytyskenttään. Imeytyskenttä tehdään varta vasten imeytykseen.
 • saostussäiliö tyhjennetään tarvittaessa imutyhjennyksellä (loka-auto)
 •  imeytysputkistojen päässä on tarkistuskaivot, jotka toimivat tarkastamisen lisäksi puhdistus ja tuuletusputkina
 •  imeytyshiekkakentän hiekka on vaihdettava määräajoin (n. 10 v)

Saostuskaivo ja jätevesien suodatus imeytyskentän läpi salaojiin. 

 • Suodattuneet jätevedet johdetaan sitten keräyskaivon kautta avo-ojaan (tiiviit, vettä huonosti läpäisevät maa-ainekset kuten esim. savi)

Umpikaivo

 • umpikaivo on pallomainen tai lieriömäinen, tehdasvalmisteinen lokasäiliö, johon kerätään likavedet myös WC-istuimista.
 • Säiliö tyhjennetään tarvittaessa (pelkässä WC-käytössä1 kerta/2 vuotta – 4 kertaa/vuosi käytöstä riippuen)
 • kertatyhjennys on hinnaltaan luokkaa70 Eur vaihdellen tilavuudesta ja paikkakunnasta riippuen
 • umpisäiliö on tuuletettava joko erillisellä tuuletusputkella tai – kuten yleensä – viemäriverkon tuuletusputkien kautta
 • umpikaivon täyttymistä tulee seurata tai asentaa täyttymishälytin

 

WC:n ja ns. harmaiden  jätevesien viemäröinti erillisjärjestelmillä
 • yksi mahdollisuus – mikäli kunnan määräykset sen sallivat – on viemäröidä WC-jätevedet ja ns. harmaat jätevedet (keittiön pesutilat) eri tavoilla; WC-umpisäiliöön ja harmaat vedet imeytykseen
sadevesien viemäröinti
 • sadevedet ja sulamisvedet kannattaa myös viemäröidä; sadeveden hyötykäyttö, pihan kuivana pitäminen, sadevedet voivat vahingoittaa pihan istutuksia ja sulamisvedet tekevät pihasta liukkaan
 • vesi tulee kerätä katolta vesikourujen avulla syksytorviin. Nämä ja myös tiiviit alueet (asvaltoitu parkkipaikka tms) tulisi varustaa sadevesikaivoilla (kaivoissa tulisi olla hiekanerotus ainakin piha-alueilla), joista vesi johdetaan perusvesien keräyskaivon kautta esimerkiksi imeytykseen tai avo-ojaan.
 • samaan liittyy myös perusvesien kerääminen salaojilla ja viemäröinti saman kaivon kautta (perusvesikaivo)
 • mikäli on vaara tulvavesien nousemisesta perusvesiviemäreihin, tulee perusvesikaivoon asentaa padotusventtiili

Tarvikkeita jätevesien hoitamiseen

[fbshare url=”www.kylpyhuone.com/jatevesien-viemarointi-haja-asutusalueella/” type=”button” width=”100″]

Kerro Kaverille